Du er her:

Vi tilbyr

Her ser du hva vi tilbyr

Karrieresentrene tilbyr

Karriere- og utdanningsveiledning
 • Individuelt 
 • Grupper 
Vurdering av voksenrett til videregående opplæring og realkompetansevurdering

Karrieresentrene i Nordland gjør den formelle behandlingen etter søknad fra deg,  vigo. Søknaden behandles med bakgrunn i Rett til videregående opplæring for voksne Opplæringslovens § 4A-3 på lovdata.no 

Realkompetanse er all kompetansen du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet/ulønnet arbeid, etterutdanning, kurs, fritidsaktiviteter og annet.  

Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole. Voksne over 25 år som har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert sin realkompetanse gratis. 

 

Veiledning til CV- og søknadsskriving og jobbintervjutrening

Hvordan bli en bedre jobbsøker? CV og søknad er viktige verktøy i denne prosessen og førsteinntrykk du gir av deg selv kan være helt avgjørende for om du kommer i betraktning for en stilling. Hvordan bli god på jobbintervju og hva er viktig å forberede seg på før intervjuet. 

Karrierekurs

Ulike karrierekurs kan bestilles, ta kontakt med ditt karrieresenter for tilbud. 

Eksamensforberedende kurs

Kursene gjennomføres to ganger i året, vår og høst og retter seg mot deg som skal ta 5 timers skriftlig praksiskandidateksamen som er teorieksamen til fag-svennebrevet. 

Innhold:  

 • Hvordan forberede seg? 
 • Hva skjer i eksamenslokalet?  
 • Hvordan besvare oppgaven? 
 • Prøveeksamen 
 • Klagerettigheter 

Du kan velge mellom videokurs eller oppmøte i lokalene til karrieresenteret.  

RESSURSSENTER – FOR SKOLER, OFFENTLIG- OG PRIVAT VIRKSOMHET
 • Karriereveiledning i bedrift 
  Omstilling eller nedbemanningsprosess. Karrieresentrene i Nordland har erfaring fra små og store virksomheter og kan blant annet bidra med: 

  • Informasjon l til ledere og ansatte 

  • Kompetansekartlegging 

  • Kurs i jobbsøkerprosessen 

  • Individuell- og eler gruppeveiledning. 

        Vi tilpasser, ta kontakt med ditt karrieresenter for tilbud. 

 

 • Grunn- og videregående skole 

Karrieresentrene i Nordland er et ressurs og kompetansesenter for skoleverket og rådgivningstjenesten.