Om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten omfatter totalt 53 tannklinikker, fra Bindal i sør til Andøy i nord. I tillegg har vi fem spesialist klinikker i Sandnessjøen, Mo i Rana, Bodø, Sortland og Narvik. På alle disse klinikkene finner du tannlegespesialist innen kjeveortopedi (tannregulering)

I Bodø jobber i tillegg tannlegespesialist innen periodonti (tannkjøttsykdom) og endodonti (rotfylling), og i Sandnessjøen jobber det også tannlegespesialist i endodonti.

I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjeneste i fylkeskommunen

Tannhelsetjenesten er ledet av fylkestannhelsesjefen med stab som har kontor i Moloveien 16 i Bodø. De tre distrikter ledes av hver sin tannhelsesjef.

Fylkestannlegens kontor

Fylkestannlegens kontor

Besøksadresse : Prinsens gate 100

Postadresse: Fylkeshuset, 8048 BODØ

Fylkestannhelsesjef: Henrik Schmidt

Fylkesfagsjef: Øystein Bærø

Konsulent: Nina Haugland

Tannhelsetjenesten er organisert i 3 geografiske distrikt.

Tannhelsedistrikter

Distrikt Nord

Distriktskontor Nord

Distriktskontor Nord

Besøksadresse: Stormyrvn. 30, 8516 Narvik

Tannhelsesjef: Hanne Giæver

Fagsjef: Johanna Skog

Administrasjonssekretær :

Kommuner i distrikt Nord:

 • Andøy  
 • Ballangen
 • Evenes
 • Hadsel
 • Hamarøy
 • Lødingen
 • Narvik
 • Sortland
 • Steigen
 • Tjeldsund
 • Tysfjord/ Divtasvuodna
 • Øksnes
Distrikt Midt

Distriktskontor Midt

Distrikt Midt

Besøksadresse: Moloveien 16

Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø

Tannhelsesjef: Odd- Roar Wetting

Fagsjef: Martin Ose Evensen

Administrasjonssekretær:

Kommuner i distrikt Midt:

 • Bodø
 • Fauske
 • Gildeskål
 • Meløy
 • Moskenes
 • Rødøy
 • Røst
 • Saltdal
 • Vestvågøy
 • Værøy
 • Vågan
Distrikt Sør

Distriktskontor Sør

Distriktskontor Sør

Besøksadresse: Søderlundmyra 3, 8624 Mo i Rana

Postadresse : Postboks 60, 8601 Mo Rana

Tannhelsesjef: Randi Erlandsen

Fagsjef: Ulrike Wirthgen

Administrasjonssekretær:

Kommuner i distrikt Sør:

 • Alstahaug
 • Bindal
 • Brønnøy
 • Grane
 • Hattfjelldal
 • Hemnes
 • Herøy
 • Leirfjord
 • Lurøy
 • Lurøy
 • Nesna
 • Rana
 • Sømna
 • Træna
 • Vefsn
 • Vega
 • Vevelstad

Tannhelsetjenesten har ansvaret for tannhelsetilbudet til prioriterte grupper. Pasienter i de prioriterte gruppene får automatisk innkalling i henhold til lov om tannhelsetjenester.

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 

De som har behov for tannregulering henvises til kjeveortoped. Denne behandling dekkes etter fastsatte takster, egenandel betales av pasienten selv.

Voksne betalende pasienter henvender seg selv til den lokale tannklinikken for timeavtale. Informasjon om pris finner du her.

Alle innkalles etter individuell vurdering av tannlege/tannpleier og vil få nødvendig tannbehand­ling minst én gang i løpet av en toårsperiode.

Nødvendig tannbehandling

Nødvendig tannbehandling innebærer at du:
 • ikke skal ha smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
 • skal ha tilfredsstillende tyggefunksjon
 • skal kunne kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Hva kan du forvente av oss

Hva kan du forvente av oss?
 • Vi tar imot deg på en hyggelig og trygg måte.
 • Du møter tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer som er faglig oppdaterte og arbeider etter gjeldende lover og regelverk.
 • Du får tilbakemelding om din tannhelsetilstand
 • Du får veiledning i hvordan du opprettholder en god tann- og munnhelse
 • Når du har timeavtale, skal du få beskjed hvis vi er forsinket
 • Utenom arbeidstid får du informasjon via telefonsvarer

Gratis tannbehandling

Gratis tannbehandling hos tannlege/tannpleier

Barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år, gruppene b, c og e i listen over. Barn får første innkalling når de er 3 år.

Se informasjon om barns første besøk på tannklinikk her

Redusert pris på tannbehandling

Tannbehandling hos tannlege/tannpleier til redusert pris:

Ungdom fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år. Disse betaler 25 prosent av ordinær takst.

Tilbud til rusmiddelbrukere

Tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere

Pasienter som er under behandling for sitt rusmisbruk i institusjoner eller under kommunal rusomsorg får tilbud om gratis tannbehandling. Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom kommunene og offentlig tannhelsetjeneste. Det er helse- og omsorgstjenesten i din hjemkommune som fatter vedtak om du kommer inn under kommunal rusomsorg eller ikke. Ved eventuelle spørsmål om dette ta kontakt med ansvarspersoner på området i din hjemkommune.

Pasienter under kommunal rusomsorg og LAR får tilbud om tannbehandling i de offentlige klinikkene.

Retten til gratistannhelsetilbud gjelder bare under langtidsopphold i institusjon eller i kommunal rusomsorg med gjeldende vedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 og § 3-2.

Hjemmesykepleie

Mottar du hjemmesykepleie?

Du kan få tilbud om gratis undersøkelse/tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten hvis du har du hatt sammenhengende pleie fra hjemmesykepleien minst en gang pr uke i tre måneder eller mer.

Tilbudet formidles gjennom pleie- og omsorgstjenesten i din hjemkommune. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med ansvarspersoner hos kommunens helse -og omsorgstjenesten.

På et skjema du får utdelt av hjemmesykepleien må du krysse av om du ønsker tannbehandling eller ikke.

De som takker ja til tilbudet, vil få tildelt time hos den offentlige tannklinikken i kommunen.

Narkose

Tannbehandling i narkose

I samarbeid med sykehusene i Bodø, Narvik, Mo og Sandnessjøen utfører vårt personell tannbehandling i narkose. Dette er et tilbud som bare benyttes når alle andre muligheter for behandling er forsøkt uten resultat. Tilbudet er begrenset. Behandlingen kan også gis ved henvisning av behandlende lege på grunnlag av spesielle medisinske tilstander. Se "Er du redd tannlegen?"

Ansvarlig

Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef
Fylkesfagsjef tannhelse
Hanne M. Giæver
Tannhelsesjef
Fagsjef/tannlege
Odd-Roar Wetting
Tannhelsesjef
Fagsjef / tannlege
Randi Erlandsen
Leder
Tannlege