Regional utvikling

Regional utvikling

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommunen arbeider for å skape en positiv utvikling i hele fylket til beste for Nordlands innbyggere. Det betyr å tilrettelegge for regional utvikling gjennom å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket. 

(03.09.2019)

Hemnes kommune får 600 000 kroner fra fylkesrådet i stedsutviklingsmidler på Hemnesberget.

(02.07.2019)

Telemarksforsking har utarbeidet Regional analyse for Nordland 2014. Den inneholder en attraktivitetsanalyse, en analyse av befolkningsutvikling og næringsutvikling og mulige scenarier.

(27.05.2019)

Fylkesrådet gir Fageråsbakkene støtte for å realisere et helårs hoppanlegg i Mo i Rana.

(18.03.2019)

Fylkesrådet ønsker å styrke Sandnessjøen som regionsenter og øke byens attraktivitet.

(07.02.2019)

I oktober 2018 deltok masterstudenter fra hele Norge på LoST X, for å løse en utfordring sammen – bærekraftig turisme i Lofoten. Studentene ble presentert problemstillinger fra Lofoten Friluftsråd, Lofoten Avfallsselskap og Innovative Opplevelser.

(18.12.2018)

Telemarksforsking utarbeider regionale analyser på fylke-, kommune-, og regionsnivå. Nå har du muligheten til å åpne rapporten med analyser av Nordland.

Fant du det du lette etter?
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring