Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Bestillingsbrev til styret i Regionalt forskningsfond Nordland

21.10.2019

Høring - Forslag til endringer i naturmangfoldloven

21.10.2019

Oppnevning Yrkesopplæringsnemnd 2020-2023

21.10.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Ansvar, roller og kvalitet ved opplæringskontor i Nordland

02.12.2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg - Revidering av Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og reglement

02.12.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

02.12.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

Fant du det du lette etter?