Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd er ungdommenes talerør, og uttaler seg i saker som gjelder ungdom i Nordland. Ungdommens fylkesting vedtar en innstilling av medlemmer til Ungdommens fylkesråd, og fylkestinget vedtar nytt Ungdommens fylkesråd.

28. oktober 2018 valgte Ungdommens fylkesting nye representanter til Ungdommens fylkesråd. Ungdommens fylkesråd består av ni representanter og fire vararepresentanter.

Leder for Ungdommens fylkesråd i perioden 2018-2019 er Aurora Cathrin Eidem Adolfsen fra Vega. Max Gårdvik Hoffman fra Nesna er nestleder.

Oversikt over medlemmer og kontaktinformasjon til Ungdommens fylkesråd finner du her.

 

Klikk for stort bilde