Møteplan med saker og protokoll

Møteplan, saker og protokoll

Møteplan med saker og protokoll finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at dokumentene som publiseres fra møter i Nordland fylkeskommune fremdeles er i pdf format som ikke er leselig av skjermlesere. Vår dokumentasjonsavdeling jobber sammen med leverandør av vår dokumentasjonssystem for å rette opp dette. Forsinkelse med dette beklages på det sterkeste.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (Rlf) avholder mellom 5 og 6 møter i året. Legg merke til knappen under kalenderen som gir deg mulighet til å flytte til forrige eller neste år.

Her finner du kommende og avviklede møter. Saker til kommende møter blir gradvis lagt ut foran hvert møtet. Fordi møte i Rlf avholdes ca 3 uker før fylkesting er det ofte fylkestingsaker som blir frigjort like før Rlf møtet. Det gjør at ofte disse sakene blir tatt opp som ekstra sak under møte. Eventuelle ekstra saker kommer i protokoll på lik linje med saker som er varslet på forhånd.

Spørsmål om offentliggjøring av dokumenter rettes til sekretariatet for Rlf. Per tiden er Rlf's rådgiver Nick Williams ansvarlig for dette.

Rådet har valgt et arbeidsutvalg. Siste året har AU vært inaktiv da man ikke har sett behovet for å møte mellom rådsmøter.