Partnerskap for karriereveiledning

Partnerskap for karriereveiledning i Nordland har 2 nivåer. Et på fylkesnivå, og regionale partnerskap for hvert karrieresenter. Det er inngått samarbeidsavtale som beskriver ansvarsfordeling og forpliktelser. 

Organisasjonskart

 

Sentrene ivaretar karriereveiledning for voksne og ungdom som ikke befinner seg i utdanningssystemet eller oppfølgingstjenesten, og er en kompetanseressurs for skolene, bedrifter og NAV.

 

Roller og ansvarsfordeling

Partnerskap fylkesnivå

Partnerskap regionalt nivå

 

Koordinator for partnerskapene i Nordland:

Inger Lise Pettersen
seksjonsleder, utdanningsavdelingen

Tlf: 75 14 28 07/ 952 91993

Sist endret 28.07.2015
Fant du det du lette etter?