Partnerskap for karriereveiledning

Partnerskap for karriereveiledning i Nordland har 2 nivåer. Et på fylkesnivå, og regionale partnerskap for hvert karrieresenter. Karrieresentrene ivaretar karriereveiledning for voksne og ungdom som ikke befinner seg i utdanningssystemet eller oppfølgingstjenesten, og er en kompetanseressurs for skolene, bedrifter og NAV.

Organisering roller og ansvarsfordeling

Organisasjonskart

Partnerskap fylkesnivå

Partnerskap regionalt nivå

 

Koordinator for partnerskapene i Nordland:

Inga-Lill Sundset
seksjonsleder, utdanningsavdelingen

Tlf: 75 65 02 27/ 902 12 095
E-post: ingasu@nfk.no

Fant du det du lette etter?