Partnerskap for karriereveiledning

Partnerskap for karriereveiledning i Nordland har 2 nivåer. Et på fylkesnivå, og regionale partnerskap for hvert karrieresenter. Karrieresentrene ivaretar karriereveiledning for voksne og ungdom som ikke befinner seg i utdanningssystemet eller oppfølgingstjenesten, og er en kompetanseressurs for skolene, bedrifter og NAV.

Karriere Nordland Partnerskap

Partnerskap for karriereveiledning fylkesnivå

Fylkeskommunene er formell eier og har ansvar for koordinering. Medlemmer i partnerskap på fylkesnivå: NFK, NAV, LO, NHO,KS og Fylkesmannen i Nordland.

Ansvar og oppgaver som på fylkesnivå:

  • Tildele driftsramme- med fordeling av midler til regionene
  • Fastsette krav til kjerneoppgaver, kvalitet og felles forventninger til tjenesten
  • Sørge for rapportering  og løpende evaluering av virksomheten
  • Følge opp felles utfordringer som må løses på fylkesnivå/nasjonalt
  • Ivareta løpende utvikling av en helhetlig og samordnet tjeneste-innkludert å bidra med nødvendig kompetanseutvikling
  • Sørge for felles profilering og markedsføring av tjenesten
Regionalt partnerskap for karriereveiledning Vefsn, Grane og Hattfjelldal

Leder Kurt Henriksen – rektor Mosjøen videregående skole
Harald Lie – ordfører Hattfjelldal kommune
Anne Kristin Solheim – Oppvekst- og kultursjef Grane kommune
Jann-Arne Løvdahl – ordfører Vefsn kommune
Audhild Joakimsen – leder NAV Mosjøen
Silje Paulsen – leder Studiesenter RKK Vefsn
Stian Nordahl Jensen – LO Mosjøen og omland
Laila Andersen Olderskog – Mosjøen Næringsforening

Regionalt partnerskap for karriereveiledning Ytre Helgeland

Knut Pettersen, rektor Sandnessjøen vg skole (leder)
Sissel Høberg, Sandnessjøen videregående skole
Audhild Lunde Joakimsen, NAV Alstahaug
Geir Berglund, representant for kommunene i regionen (vara: Eldbjørg Larsen)
Connie Pettersen/Irene Olsen, Undervisningsetaten i Alstahaug kommune
Torleif Olaisen, NHO

Regionalt partnerskap for karriereveiledning Bodø

Leder partnerskap: Nina Røvik, rektor Bodø videregående skole
Mariann Medby, Bodø Næringsforum
Ivar Karlsen, leder NAV Bodø
Tore Tverbakk, Bodø kommune

Regionalt partnerskap for karriereveiledning Mo i Rana

Leder: Dag Oddvin Sætran - studierektor Polarsirkelen videregående skole
Bjørn Audun Risøy, leder Kunnskapsparken Helgeland
Rolf Fjellestad, ass.rådmann/personalsjef Hemnes kommune
Elin A. Skevik, leder NAV Rana
Heidi Solheim Nilsen, rådgiver HR/personal, Rana kommune
Leif Myrvoll, Rådgiver helse og omsorg, Nesna kommune

Regionalt partnerskap for karriereveiledning Sør- Helgeland

Leder: Kai Myrvang, rektor Brønnøysund vgs
Edmund Dahle, ordfører Sømna
Jomar Hesimark, leder NAV Brønnøy og Vevelstad
Kine Laumann, repr. lokalt næringsliv
Morten Lindseth, leder RKK Sør Helgeland

Regionalt partnerskap for karriereveiledning Vesterålen

Inge Holm, rektor Hadsel vgs., leder
Skjalg Steiro, personalleder Biomar AS – Øksnes kommune
Jan Steinar Eilertsen, leder RKK
Tine Bjugg Tennvassås, NAV leder -  Lødingen kommune
Rune Lødemel, rektor Sortland vgs.

Regionalt partnerskap for karriereveiledning Ofoten

UIT, Camus Narvik, Edel Storelvmo
NAV, Linda Hegge
VINN, Ann Kristin Andreassen
Forskningsparken i Narvik, Leif-Gunnar Hanssen
Narvikregionen Næringsforening, Ketil Moe, Odd Helge Skogvold
OFO, Jørn Pettersen
RKK Ofoten, Aud Peggy Nordmo
Ofoten Regionråd, Elisabeth Storjord
Narvik kommune, Lars Norman Andersen
Ballangen kommune, Knut Einar Hanssen
Narvik vgs., Anita Sletbakk, leder

 

Koordinator for partnerskapene i Nordland:

Inga-Lill Sundset
seksjonsleder, utdanningsavdelingen

Tlf: 75 65 02 27/ 902 12 095
E-post: ingasu@nfk.no

Fant du det du lette etter?