Partnerskap for karriereveiledning, regionalt nivå

Regionale partnerskap har deltakere fra NAV lokal, kommuner, videregående skole, lokalt næringsliv/arbeidsliv og partene i arbeidslivet.

Oppgaver:

  • Sørge for regional styring av virksomheten
  • Avklare lokal finansiering (kommune, NAV, m.fl). Ansvar for budsjett og regnskap
  • Sørge for hensiktsmessig lokalisering av senteret - inkludert hvordan tjenesten skal være tilgjengelig for kommunene i regionen karrieresenteret skal dekke
  • Drøfte/iverksette lokale strategier og prioriteringer i veiledningsarbeidet
  • Bidra til informasjon om virksomheten i regionen
  • Årlig evaluering av arbeidet med rapportering til fylkespartnerskapet

 

Organisasjonskart

Regionale partnerskap

Roller og ansvar er beskrevet i kvalitetssystem

Fant du det du lette etter?