Partnerskap for karriereveiledning fylkesnivå

 

Fylkeskommunene er formell eier og har ansvar for koordinering. Medlemmer i partnerskap på fylkesnivå: NFK, NAV, LO, NHO,KS og Fylkesmannen i Nordland.

Ansvar og oppgaver som på fylkesnivå:

  • Tildele driftsramme- med fordeling av midler til regionene
  • Fastsette krav til kjerneoppgaver, kvalitet og felles forventninger til tjenesten
  • Sørge for rapportering  og løpende evaluering av virksomheten
  • Følge opp felles utfordringer som må løses på fylkesnivå/nasjonalt
  • Ivareta løpende utvikling av en helhetlig og samordnet tjeneste-innkludert å bidra med nødvendig kompetanseutvikling
  • Sørge for felles profilering og markedsføring av tjenesten

Organisasjonskart

 

Roller og ansvar er beskrevet i kvalitetssystem

Publisert av Gry Okan. Sist endret 28.07.2015
Fant du det du lette etter?