Ansattoversikt


Elevtjenester

Ansatte i avdelingen Elevtjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøleder 75 65 20 15 994 00 264
Prosjektleder 75 65 20 16
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 49
Elevinspektør 75 65 20 10 900 77 348
Lærer * 75 65 20 70 481 42 180
Lærling 452 60 212
Assistent
Skolerådgiver 75 65 20 42 997 35 162
Elevassistent 75 65 20 82 992 69 375
Fagarbeider 75 65 21 58
Lærling 906 66 149
Lærling 930 31 541
PP rådgiver 75 65 23 48
Lærling 950 09 133
Lærer 75 65 21 00
Helsesøster 482 68 302
Fagarbeider 75 65 20 86
Miljøarbeider med fagbrev
Lærling 468 09 547
Adjunkt 75 65 20 77 977 20 778
Barne og ungdomsarbeider 75 65 20 68 907 35 225
Konsulent 75 65 20 17
Fagarbeider 75 65 20 76 977 74 541
Lærling
Lektor m/tilleggsutd 75 65 20 63 454 21 253
Helsesøster 75 65 21 61 997 81 215
Fagarbeider
Lærling 902 32 466