Økonomiplan og budsjett

Her finner du økonomiplan for de neste 4 år og budsjettet til Nordland fylkeskommune

God økonomistyring er et resultat av grundig arbeid med budsjettene og økonomiplanene hvert eneste år. Arbeidet foregår på denne måten:

  • Hver høst lages det budsjett for det kommende år og økonomiplan for de neste fire år
  • I november legger fylkesrådet fram sine forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • I desember diskuterer og vedtar fylkestinget årsbudsjettet og økonomiplanen

I disse dokumentene kommer det fram hvor mye som kan brukes til skoler, veger, kollektivtrafikk, kultur, tannhelse, administrasjon av fylkeskommunen og investeringer.
 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Knut Petter Torgersen
Konstituert fylkesråd for utdanning
Etatsjef