Karrieresenteret Salten

Dekker kommunene: Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Steigen, Meløy, Gildeskål og Hamarøy.
 
Telefon Fauske: 75 65 20 69
E-post: karrieresenter.salten@vgs.nfk.no
 
Besøksadresse Fauske: Fauske videregående skole, Løvgavlveien 11 (se kart)
 
 
Postadresse Fauske: Fauske videregående skole, Postboks 601, 8205 Fauske
 
 
 
 
Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
Linda Storeide
karriereveileder
Merete Nygård
karriereveileder
Nina Tande Hansen
leder
Inger Ellen  Orvin
studieveileder
Unni Bentsen
Karriereveileder