Karriereveiledning

Karrieresentrene kan blant annet tilby følgende:

  • Individuell og/eller gruppevis karriereveiledning til alle over 19 år
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Informasjon om yrker/utdanning, lån/stipend mm
  • Kartlegging av egen kompetanse/vurdering av realkompetanse
  • Informasjon om opplæringstilbud
  • Saksbehandling av rett til videregående opplæring for voksne
  • Kartlegge og avklare faglig nivå - tilrettelegge for kvalifiseringstiltak

Ønsker du at vi skal kontakte deg, kan benytte vårt elektroniske kontaktskjema