Verktøy utviklet i Nordland

Her har vi samlet noe av det mangfold av verktøy og redskaper som er utviklet i Nordland. Dette er laget i samarbeid mellom grunnskole, videregående skole, karrieresenter og andre samarbeidsparter.

Regionale planer

Regionale planer for karriereveiledning er utviklet i de fleste regionene i Nordland. Planene fungerer som  et overordnet redskap for å kvalitetssikre karriereveiledningen i grunnskole og videregående skole.

Oppdaterte planer (er under redigering)

Fant du det du lette etter?