Verktøy utviklet i Nordland

Her har vi samlet noe av det mangfold av verktøy og redskaper som er utviklet i Nordland. Dette er laget i samarbeid mellom grunnskole, videregående skole, karrieresenter og andre samarbeidsparter.