Utdanning

Er du utdanningssøkende - ungdom eller voksen? I Norge eller i utlandet? Utdanning er ikke lenger bare noe man tar i ung alder, men en livslang prosess.   Ved å bruke menyene til venstre vil du kunne få nyttig informasjon om utdanningssystemet og utdanningsmulighetene både i Nordland på nasjonalt og internasjonalt nivå.


I svevet

Sist endret 02.08.2013

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

padlock