Ansattoversikt


Fylkestingets kontor

Ansatte i avdelingen Fylkestingets kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær for fylkesordfører 75 65 07 16 473 19 336
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161
Lise Karin Wærnes Nilsen
Fylkestingets kontor, koordinator medvirkning. 75 65 04 80 993 37 666
Åshild Opøyen
konsulent, Fylkestingets kontor 75 65 07 25 992 99 360